İşyeri Hekimliği

  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

  • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

  • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

  • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

  • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

  • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

  • Yıllık çalışma planı hazırlamak